Zespół

Zespół projektowy

Obecnie w pracach nad warstwą pośrednią biorą udział (w kolejności alfabetycznej):

  • Marcin Golański: opieka nad projektem
  • Adam Kolodziejczyk: routing kontekstowy
  • Mariusz Kuc: algorytmy routingu geograficznego
  • Damian Lachowski: algorytmy routingu DTN
  • Łukasz Lachowski: algorytmy odkrywania zasobów (service discovery)
  • Piotr Narożnik: algorytmy odkrywania zasobów, implementacja SD4R (Service Discovery 4 Rovers)
  • Stanislau Nevar: ontologia
  • Hubert Osewski: wyznaczanie grafu połączeń
  • Michał Trawka: mechanizm identyfikatorów
  • Tomasz Witkowski: routing kontekstowy