Informacje ogólne

HERMES Logo

Projekt HERMES

Projekt HERMES rozpoczał się w 2012 roku. Jego celem jest stworzenie warstwy pośredniej udostępniającej API dla smartfonu z systemem operacyjnym Android, która umożliwi budowanie specyficznych aplikacji komunikacyjnych.

Założenia

Węzeł

 • Smartfon z systemem operacyjnym Android (warunek sine qua non)
 • Każdy węzeł ma przypisany zbiór cech (wykorzystywanych do komunikacji)

Sieć

 • Spójny graf połączeń między węzłami, utworzony w dowolnie krótkim przedziale czasu (ad-hoc)
 • Jest przeważnie nomadyczna, bywa mobilna
 • Ma zasięg globalny
 • Zbiór węzłów jest nieograniczony

Identyfikator

 • Adres węzła, który związany jest z geograficznym położeniem (współrzędne geograficzne)

Komunikacja

 • Jako usługa rozproszona, co oznacza brak centralnych węzłów (peer-to-peer)
 • Aktualny zbiór wszystkich cech (ontologia) również stanowi rozproszony zasób
 • Istnieją algorytmy odkrywania zasobów sieci – wyszukiwania węzłów o określonych cechach (w przyszłości z algebrą zbiorów)
 • Odbywa się przy pomocy routingu: (a) DTN, (b) geograficznego